Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka to miejscowość  położona w malowniczej kotlinie, w dolinach rzek Stryszawki i Skawy, na pograniczu Beskidów Makowskiego, Żywieckiego i Małego w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego.  Ma dogodne położenie przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych Sucha - Kraków - Żywiec – Zakopane. To miejscowość turystyczna i rekreacyjna. Dominują tam następujące formy turystyki:  weekendowa, krajoznawcza, urlopowa turystyka wypoczynkowa, turystyka górska piesza będąca najczęściej uprawianą formą turystyki kwalifikowanej oraz turystyka rowerowa.

Miasto to jest  bogate w walory środowiska kulturowego i historycznego. Warto zwiedzić tamtejsze zabytki, a wśród nich: zespół zamkowo-parkowy zwany "Małym Wawelem", dwór obronny wzniesiony w latach 1554 – 1580, oraz karczma "Rzym" z połowy XVIII wieku i Zespół kościelno - klasztorny z XVIII wieku. Miejscowość ta ma bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Nie brakuje tam  imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych takich jak: Suskie Spotkania z Folklorem, Dni Ziemi Suskiej oraz Dni Muzyki na Zamku.

Miasto leży w centrum Beskidów, przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych Sucha- Kraków - Żywiec – Zakopane. To jeden z większych kompleksów zabytkowych w województwie małopolskim z renesansowym zamkiem zwanym "Małym Wawelem". Sucha Beskidzka liczy obecnie ok. 10 tysięcy mieszkańców. Sucha, minio ogólnie znanych problemów gospodarczych dotykających nasz kraj, przeżywa wyraźny rozwój.

 

Kto może jechać do...

Wyjazd do sanatoriów może być dla wielu pacjentów szansą na podreperowanie...

Szlakami z Nowego Targu

Z Nowego Targu prowadzi kilka szklaków turystycznych. Idąc szlakiem zielonym...

Zobacz także

Zapraszamy na sylwestra