Jak uzyskać kartę EKUZ?

W celu ochrony polskich obywateli, NFZ od 2006 roku oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Będzie ona pomocna w takich krajach jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w związku z krótką podróżą służbową, w celu podjęcia studiów, pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl). Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli ostatni RMUA, aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową lub zaświadczenie pracodawcy.

Jak wyjechać do sanatorium?

Wyjazdy do sanatoriów nadal są popularną formą poprawy zdrowia, kuracji a...

Jak uzyskać kartę EKUZ?

W celu ochrony polskich obywateli, NFZ od 2006 roku oferuje nam Europejską Kartę...

Zobacz także

Zapraszamy na sylwestra