Jak uzyskać kartę EKUZ?

W celu ochrony polskich obywateli, NFZ od 2006 roku oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Będzie ona pomocna w takich krajach jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa członkowskiego, np.: w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w związku z krótką podróżą służbową, w celu podjęcia studiów, pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl). Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby, pocztą lub faksem. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli ostatni RMUA, aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową lub zaświadczenie pracodawcy.

Noclegi na morzu

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych hoteli są hotele na morzu. Co to jest?...

Dodatkowa ochrona dla...

Osoba przewlekle chora wybierająca się na zagraniczne wakacje powinna zadbać o...

Zobacz także

Zapraszamy na sylwestra