Uprawnienia z kartą

Karta EKUZ przydaje się w wielu sytuacjach, kiedy niezbędna jest pomoc medyczna. Pacjent musi zapłacić tylko za usługi dodatkowe. Za te objęte ubezpieczeniem zapłaci NFZ.  Na karcie EKUZ znajdują się takie informacje jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę, numer identyfikacyjny Karty oraz jej data ważności. Każde państwo członkowskie wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych. Jednak wygląd kart jest taki sam. Aby otrzymać kartę, skład Asię wniosek w NFZ.

Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli jednak okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, wtedy karta nie zostanie wydana.  Karta uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. Ważne jest, że kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu.

Uprawnia ona pacjenta do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Osoba, która jest uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada, powinna skontaktować się z właściwym oddziałem funduszu. Wtedy zostanie wystawiony certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. W przypadku braku certyfikatu, za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

 

Bukowina Tatrzańska

Jednym z bardzo atrakcyjnych turystycznie miejsc jest Bukowina Tatrzańska...

Jak wyjechać do sanatorium?

Wyjazdy do sanatoriów nadal są popularną formą poprawy zdrowia, kuracji a...

Zobacz także

Zapraszamy na sylwestra