Kto może jechać do sanatorium?

Wyjazd do sanatoriów może być dla wielu pacjentów szansą na podreperowanie zdrowia. Do sanatoriów wysyłani są na podstawie skierowania zarówno pacjenci dorośli, jak też dzieci. Skierowanie do wysłania do sanatoriów wystawia lekarz. Lekarza kieruje się wskazaniami oraz przeciwwskazaniami w zakresie leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Jeśli chodzi o osoby dorosłe to zalecane jest również określenie częstotliwości korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji. Lekarze nie powinni wysyłać pacjentów dorosłych do sanatoriów i ośrodków uzdrowiskowych częściej, niż raz na 18 miesięcy.

Wysłanie do sanatorium może wiązać się z różnymi przeciwwskazaniami. W przypadku dzieci do takich przeciwwskazań zaliczają się upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie, zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój. Do innych problemów medycznych, które powodować mogą brak możliwości wyjazdu do sanatoriów można zaliczyć wady serca siniczne i warunkowo siniczne, ropne zmiany na skórze. Problemem jest również padaczka przy dużej częstotliwości napadów. Do sanatorium nie kierowani są również pacjenci, który wymagają specjalnej, indywidualnej opieki, czyli między innymi niewidomi, jeśli nie mogą korzystać z opieki opiekuna. Przeciwwskazaniem są na wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu.

Wyjazd do sanatorium jest refinansowany z funduszy NFZ. Z tego powodu skierowanie można uzyskać wyłącznie w gabinetach medycznych, które mają podpisane umowy z funduszem zdrowia. Takich skierowań nie można uzyskać w gabinetach prywatnych. Lekarz kieruje do sanatoriów na pod wypełnieniu skierowania, które musi zawierać aktualne badania oraz opis stanu choroby pacjentów.

Piesze wycieczki górskie

Latem Polacy wybierają na miejsce wypoczynku góry przede wszystkim ze względu na...

Szczawnica latem i zimą

Turyści przybywający na wypoczynek do Szczawnicy mogą skorzystać z uroków...

Zobacz także

Zapraszamy na sylwestra